بسم الله الرحمن الرحیم

سلام - به وبگاه زیباترین نامها برای زیباپسندان خوش آمدید

به وبسایت زیباترین نامها خوش آمدید

 اهانت سینماگران فیلمفارسی به نامهای ملی و مذهبی - زیباترین نامها برای زیبا پسندان __ BestNames.TK
سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 

تاکنون از خود پرسیده اید که چرا نامهای فاخر اسلامی تا این حد در فیلمهای سینمائی ما مورد بی مهری قرار می گیرند ! چرا حسن ها و کریم ها و جواد ها این قدر پیرمرد می شوند چرا اینها نقش آدمهای جوان و باهوش را بازی نمی کنند و چرا نقش اول نمی شوند ؟!  

می گویند می خواهیم واقعیات را منعکس کنیم! 

 آیا این انعکاس واقعیات است !؟ چرا باید واقعیات فقط در شمال تهران شکل بگیرد ؟!و چرا باز هم این قدر فاصله داشته باشد !  

مگر طبق آمار سازمان ثبت و احوال کشور نام محمد و فاطمه همگانی ترین و بیشترین نام نیست ؟! پس چرا سهمشان این قدر کم است ؟ به نظر من این کار زیاد هم عمدی نیست ، چون این کارگردانها در فضای ویلاهای آنچنانی مازندران یا شمال شهر تهران زندگی می کنند و از اکثریت مردم بی خبرند ! اسم فرزندانشان نیوشا و مریلا و کامبیز و ... است و اگر کریمی هست مستخدم است و اگر جوادی هست یک حاج جواد سخت گیر ؟! اخ و بد است ! اگر فاطمه ای هست یک فاطمه خانوم دهاتی و غیر فرمالیته و عوام و بی سواد و پا به سن گذاشته است