بسم الله الرحمن الرحیم

سلام - به وبگاه زیباترین نامها برای زیباپسندان خوش آمدید

به وبسایت زیباترین نامها خوش آمدید

 در رعایت احترام نام - زیباترین نامها برای زیبا پسندان __ BestNames.TK
دوشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1389نام احمد نام جمله انبیاست          چون که صد آمد نود هم پیش ماست
روایت است که صحابه ای از اصحاب یکی از امامان فرزندش را محمد نامید / پس حضرت به او فرمودند مواظب باش حرمت این نام را رعایت کنی و احترام آن را به جای آوری پس هرگز فرزندت را مزن و به او ناسزا مگو


متأسفانه برخوردی که با نامهای مقدس در بین مسلمین وجود دارد به هیچ عنوان برازنده جامعه اسلامی نیست ( از تلفظ این نامها به شکل مالیده و بی مفهوم مانند « میتی به جای مهدی » یا ممد به جای محمد و یا حوسن به جای حسین » ) گرفته ...  تا استفاده از آنها به جای ناسزا که دیگر به هیچ عنوان قابل تحمل نیست مثلا برخی از افراد بی فرهنگ از نامهای مبارک و مقدسی مثل جواد و عبدالله به جای نفهم استفاده می کنند که نشان دهنده میزان شخصیت و درک و شعور ناقص آنهاست


البته انسان با مشاهده چنین رفتار زشتی راضی میشود که این نامهای مقدس به همان شکل مالیده و نافهوم استفاده شود تا وقتی که جسارتی میشود متوجه صاحبان اصلی این نامهای مقدس نشود